پلن سرویس اختصاصی

پلن اختصاصی 250 کاربر همزمان

250 کاربر همزمان
اتصال به دامین شخصی YourSite.com
تعریف کلاس = نامحدود
SSD - 150 Gig
امکان ضبط وبینار
امکان اتصال به مودل
امکان اتصال به وردپرس
وب سرویس API
گواهینامه SSL - دلخواه
اکانت Enterprise
مدیریت کاربران
دیتا سنتر (ایران)
ترافیک نامحدود
مصرف اینترنت - نیم بهاء
تحویل فوری
پشتیبانی تلفنی از 8 صبح الی 18 عصر

  • تیکت - تلفن - چت پشتیبانی 24 ساعته
پلن اختصاصی 500 کاربر همزمان

500 کاربر همزمان
اتصال به دامین شخصی YourSite.com
تعریف کلاس = نامحدود
SSD - 250 Gig
امکان ضبط وبینار
امکان اتصال به مودل
امکان اتصال به وردپرس
وب سرویس API
گواهینامه SSL - دلخواه
اکانت Enterprise
مدیریت کاربران
دیتا سنتر (ایران)
ترافیک نامحدود
مصرف اینترنت - نیم بهاء
تحویل فوری
پشتیبانی تلفنی از 8 صبح الی 18 عصر

  • تیکت - تلفن - چت پشتیبانی 24 ساعته
پلن اختصاصی 1.000 کاربر همزمان

1.000 کاربر همزمان
اتصال به دامین شخصی YourSite.com
تعریف کلاس = نامحدود
SSD - 1 Tra
امکان ضبط وبینار
امکان اتصال به مودل
امکان اتصال به وردپرس
وب سرویس API
گواهینامه SSL - دلخواه
اکانت Enterprise
مدیریت کاربران
دیتا سنتر (ایران)
ترافیک نامحدود
مصرف اینترنت - نیم بهاء
تحویل فوری
پشتیبانی تلفنی از 8 صبح الی 18 عصر

  • تیکت - تلفن - چت پشتیبانی 24 ساعته
پلن اختصاصی 2.000 کاربر همزمان

2.000 کاربر همزمان
اتصال به دامین شخصی YourSite.com
تعریف کلاس = نامحدود
SSD - 1 Tra
امکان ضبط وبینار
امکان اتصال به مودل
امکان اتصال به وردپرس
وب سرویس API
گواهینامه SSL - دلخواه
اکانت Enterprise
مدیریت کاربران
دیتا سنتر (ایران)
ترافیک نامحدود
مصرف اینترنت - نیم بهاء
تحویل فوری
پشتیبانی تلفنی از 8 صبح الی 18 عصر

  • تیکت - تلفن - چت پشتیبانی 24 ساعته